Sint-Martens-Latem

Tel. 09 - 220 51 10
info@delbooadvocaten.be
LinkedIn
Praktijkgebieden

Advisering - Vermogensplanning

Begeleiding en planning privévermogen

 • Familierecht (huwelijk, echtscheiding, adoptie, ontvoogding, ouderlijk gezag,…)
 • Huwelijksvermogensrecht (opmaak en wijziging huwelijkscontracten,    regelingsakten bij echtscheiding onderlinge toestemming, …)
 • Samenlevingscontracten
 • Schenkingen, testamenten en nalatenschappen
 • Onroerend goed (binnen- en buitenland, overdracht, structurering,…)
 • Overdracht en beheer kunstpatrimonium 

Fiscale adviesverlening

 • Successieplanning
 • Registratierechten
 • (Internationale) inkomstenbelastingen
 • Rulings
 • Patrimoniumvennootschappen – Vastgoed binnen- en buitenland
 • Holdings / Trusts / Private Stichtingen

Vennootschapsrecht

 • Familiale bedrijfsopvolging / overdracht aan een derde
 • Aandeelhoudersovereenkomsten / familiecharter
 • Due diligence
 • Oprichting holdingvennootschappen / controlestructuren
 • Fusie / Splitsing

 


Onze andere praktijkgebieden;